Laguiole en Aubrac

De wedergeboorte van de fabricage van het Laguiole-mes in zijn historische omgeving dateert van de jaren 1980. In die tijd ontstonden er verschillende initiatieven om het ambachten te laten terugkeren naar de plaats van origine, terug naar lokale productie.
Dit gold voor ambachtelijke bedrijven van verschillende aard, zoals kaasmakerijen maar ook smederijen. Ook Laguiole en Aubrac is op deze wijze ontstaan. 

De lokale ambachtelijke messenproductie in Laguiole was in de jaren 1920 vrijwel tot stilstand gekomen als gevolg van de concurrentie van het geïndustrialiseerde messenmakers werk in de omgeving van de stad Thiers.